Polyurea Teknik Bilgileri

Polyurea izosiyanat ve reçine karışım madelerinin tepkimesi sonucu oluşan üründen meydana gelmiştir. İzosiyanat doğada aromatik veya alifatik olarak bulunabilir. Aynı zamanda monomeri polimer veya izosiyanat tepkimesinin yarı-prepolimer veya prepolimer gibi herhangi bir varyantı olabilir. Prepolimer ya da yarı prepolimer amin uç gruplu polimer reçine veya hidroksil uç gruplu polimer reçineden oluşabilir.

Reçine blendi amin üçgruplu polimer reçineden ve/veya amin üçgruplu zincir uzatıcılardan oluşmalıdır. Amin üçlu polimer reçine herhangi bir kasıtlı polimer parçası bulunduramaz. Tüm hidroksiller amin uçgruplu polimer reçineye tamamlanmamış dönüşümün sonucunda oluşur. Reçine karışımı aynı zamanda katkı maddeleri veya birincil olmayan komponentler de içerebilir. Bu katkı maddeleri bir polyol taşıyıcısının içine önceden yerleşmiş pigmentler gibi hidroksiller içerebilir. Normalde, reçine karışımı katalizör içermez.

Aşağıda Polyurea Teknik Bilgileri  ile diğer yalıtım malzemelerinin teknik özellikleri karşılaştırılmıştır:

Performans Türü Polyurea Poliüretan Polyester Epoksi Vinil ester Akrilik Polisülfid
Fiziksel güç Düşük-yüksek Düşük-orta Yüksek Yüksek Yüksek Orta-yüksek Düşük-orta
Uzama Yüksek Yüksek Düşük Düşük Düşük Düşük-orta Yüksek
Darbe dayanıklılığı Yüksek Orta- Yüksek Orta Orta Orta Orta-yüksek Orta-yüksek
Aşınma dayanıklılığı Yüksek Orta- Yüksek Orta-yüksek Orta-yüksek Orta-yüksek Orta-yüksek Orta
Yapışma Düşük- Yüksek Düşük-orta Orta Yüksek Orta Düşük-orta Düşük-orta
Kürlenme Düşük Düşük Yüksek Düşük Yüksek Yüksek Düşük
Geçirgenlik Düşük Orta-yüksek Düşük Düşük Düşük Düşük-orta Orta-yüksek
UV dayanıklılığı Orta- Yüksek Düşük-yüksek Orta-yüksek Düşük Orta Yüksek Yüksek
Nüfuz Düşük Yüksek Düşük-orta Düşük-orta Düşük-orta Düşük-orta Yüksek
Sıcaklık limiti Düşük- Yüksek Orta Düşük-orta Orta-yüksek Orta-yüksek Orta Düşük