Yapılarda polyurea ile su izolasyonu

Yapılarda su izolasyonu en önemli konudur.Çatı,Teras,Havuz,Bina Bohçalama,Temel Perde ,Otopark, Islak Zemin,Su Deposu gibi detaylarda su yalıtım uygulanan bölgelerdir.Yapıların,Dayanıklı, Sağlıklı,  Konforlu,  Çevreci,olması su izolasyonuyla doğru orantılıdır. Bina mükemmel tasarlanmış dahi olsa su izolasyonsuz yukarıda bahsettiğimiz 4 maddeyi hayata geçirmemiz  imkansızdır.

Genel olarak suyun etkilediği bölgeler; mevsimsel olaylar kar-yağmur,çatı ve terasları dış duvarları bina içinden gelen su buharı yoğunlaşarak çatı ve iç duvarları etkilemesi, toprak tarafından emilen sular-toprağın kendi bünyesindeki nem temel perde duvarları,yeraltı sularının üzerine inşa edilen yapılarda bina zemininin korunması amacıyla su izolasyonu yapılarak korozyon,küf-mantar gibi organizmalar,nem-rutubet gibi olumsuzluklardan korunmuş oluruz.

Su yalıtımında kullanılan çeşitli geleneksel malzemeler vardır. Bunlar Bitüm,Epoksi,Çimento,Kauçuk,Silkon,Polimerler,Mebranlar,Likit Membranlar,Akrilik,Püskürtme Polyuea Sprey Su Yalıtım Malzemeleridir.Bu malzemeler içinde en etkin malzeme dünyada kabul görmüş Su yalıtımında günümüz teknolojisinin gelmiş olduğu  nokta Sprey püskürtme sistem polyurea dır.

PÜSKÜRTME SPREY POLYUREA SU İZOLASYONU

Püskürtme ya da sprey püskürtme  teknolojisi ile  likit Polyurea Su Yalıtımı uygulamasının bir başka şekli olarak ortaya çıkmaktadır.Su Yalıtım Kaplaması Orka Mühendislik tarafından mobil izolasyon araçlarında bulunan yüksek basınçlı makine ile  çift komponentli polyurea su izolasyonu malzemelerinin yüksek sıcaklıkta basınçlı bir pompa ile yüzeye püskürtülerek uygulanmasıyla oluşturulur. 

Isıtma işlemi komponentlerin reaksiyonu için gerekli olabildiği gibi elde edilen akışkanın viskozitesini arttırmak için de önemlidir. Bir pompa aracılığıyla basınçlandırılan akışkanın debisi ve basıncı da makine üzerindeki valfler ile sağlanır. Eğer elde edilecek komponentte bileşiklerin oranı aynı değil ise yine yanalar aracılığıyla haznelerden alınacak kimyasal miktarı ayrı ayrı. ayarlanabilmektedir. Polyurea Püskürtme uygulamaları  en hızlı ve en etkili  yalıtım uygulama şeklidir.. Yüzeyin gözenekli, girintili-çıkıntılı, köşeli vb. oluşundan etkilenmeden kaplama özelliğine sahiptir. Örtü membranlardaki gibi ek yeri oluşturmaz. Süreklidir ve basınçlı olarak yüzeye püskürtüldüğü için daha iyi yapışır. Uygulama kalınlığı sürme esaslılara göre daha kolay ayarlanabilmektedir. Bu ayarlama ilave 2. ya da 3. kat uygulamasıyla olabildiği gibi püskürtme mesafesinin değiştirilmesiyle de yapılabilmektedir.